Contact

Vrijwilligers

Stichting Bartlehiem Skeelertocht organiseert al ruim een 30 jaar de Bartlehiem Skeelertocht in Hallum en sinds dit jaar de Wielerronde van Hallum. Vooral het gereedmaken van het parcours vergt veel tijd en werk. Wij zijn als organisatie daarom ook heel content met de vele vrijwilligers die zich elk jaar aanbieden om te helpen het parcours rijklaar te maken. Wij gaan er als organisatie gewoon vanuit dat het publiek, omwonenden en weggebruikers er ook dit jaar weer aan mee willen werken dat alles op rolletjes verloopt. Alleen samen met al deze kunnen wij er alles aan doen dat de Bartlehiem Skeelertocht en de Wielerronde van Hallum weer een sportevenement is, dat gezien mag worden als promotie voor de sport en onze woonomgeving.

Zonder vrijwilligers geen Bartlehiem Skeelertocht in Hallum!

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers. 

Bram Buruma        – Secretaris & PR               – secretariaat@bartlehiemskeelertocht.nl
Grytsje de Haan    – Penningmeester             – penningmeester@bartlehiemskeelertocht.nl
Klaas Krol               – Veiligheid & Logistiek 

Pieter Dijkstra
Teo Wiebenga
Anton Wiersma
Han Zuidema

Contactpersoon is in deze Bram Buruma

Jipperdastrjitte 17, Hallum
06 – 1323 8222