‘Alleen maar winnaars…’

Met dank aan de grote groep vrijwilligers, trouwe sponsoren, schaatsbond KNSB, het publiek, omwonenden van het parcours, gemeente en bovenal de bijna 200 deelnemers in de wedstrijden, toertochten jong en oud een clinic voor de toekomstige deelnemers, is de 35e Bartlehiem Skeelertocht als Open NK 2024 en ism WV Snits ook nog de Wielerronde van Hallum een succes geworden met alleen maar winnaars.
‘Tige tank’ daarvoor en graag  ‘Oant sjen’. ‘Hartelijk dank daarvoor en graag tot ziens’.
Bestuur Stichting Bartlehiem Skeelertocht Hallum