Tige tank!

Logo Bartlehiem Skeelertocht

Stichting Bartlehiem Skeelertocht dankt deelnemers, publiek, omwonenden, sponsoren, medeweggebruikers, politie, gemeente, provincie, EHBO, al die vrijwilligers, KNSB, de media en nog veel meer mensen die er samen voor gezorgd hebben dat de 32e editie van ons evenement weer een ‘boppeslach’ was. Wij zien dit als een geweldige promotie voor de sport en onze woonomgeving. We feliciteren de winnaars en al die anderen die deze uitdaging aangingen.

Tige tank en wat ons betreft: tot volgend jaar!

Stichting Bartlehiem Skeelertocht: Bram Buruma, Jan-Durk Canrinus, Pieter Dijkstra, Fred Jansen, Klaas Krol, Maria Sterk, Anton Wiersma, Han Zuidema